Meedoen als school.

Kan ik als nieuwe school meedoen? Wat is daarvoor nodig?

 1. Kan mijn school meedoen? faq id: 10
 2. Wie kan er coach worden op onze school? faq id: 11
 3. Wat zijn de kosten voor onze school? faq id: 13
 4. Is De Uitdaging ook geschikt voor jongeren in het voortgezet onderwijs? faq id: 14

Questions and Answers

 1. Kan mijn school meedoen? faq id: 10

  Jazeker, de Uitdaging® kan ook op uw school een daverend succes worden. In principe komt iedere school in aanmerking voor een licentie. Deze licentie wordt telkens voor 1 jaar verstrekt. U krijgt in het eerste jaar een licentie als u aan kunt tonen dat  de coaching voor de kinderen door u goed is geregeld. Het is een voorwaarde dat een coach van De Uitdaging® deelneeemt aan de 1-daagse training "basisvaardigheden coaching bij De Uitdaging". Eenmaal deelgenomen aan deze training staat deze coach bij ons geregistreerd waardoor wij ook weten dat u de coaching kwalitatief hebt georganiseerd. In het eerste jaar dat u start met De Uitdaging® zal de begeleiding vanuit onze organisatie wat intensiever zijn dan in de jaren daarna. Op enig moment hebt u De Uitdaging volledig geintegreerd in uw lesprogramma en zijn wij nog slechts zijdelings betrokken.

  Vanuit De Uitdaging® staan we regelmatig in contact met alle coaches via onze nieuwsbrief of door contact van de coaches zelf. Ook kinderen zelf nemen regelmatig contact op met ons om ons wat tevragen of om melding te maken van hun successen. Op de site doen uw coaches samen met de kinderen verslag van dag 1, 2 en 3 en zo houden wij voldoende zicht op de voortgang van De Uitdaging® op uw school. In het 1e jaar is eraltijd een intake-gesprek met de leerkracht en een evaluatie aan het einde van het schooljaar. Deze evaluatie wordt gepland in het bijzijn van de nieuwe groepsleerkracht van het volgende jaar.

  Naast coaches welke door uw school worden ingezet is het ook mogelijk dat wij met u op zoek gaan naar coaches uit het bedrijfsleven. Deze mensen die vaak geen pedagogische achtergrond hebben coachen altijd in duo's van 2 en zijn net als uw eigen mensen verplicht om deel te nemen aan de training. Hettraject met het bedrijfsleven is een door ons intensief begeleid traject, dat door hoge kwaliteitseisen tot de kampioenservaring van uw kinderen leidt.

 2. Wie kan er coach worden op onze school? faq id: 11

  Iedereen met goede luistervaardigheden en die in staat is om zich te verplaatsen in de belevingswereld van de kinderen kan in principe deelnemen aan de "coaches-training". Als u zelf mensen hebt (teamleden, vrijwilligers, stagiaires, assistenten of ouders) die de kinderen kunnen begeleiden dan nemen deze deel aan de basistraining van 1 dag. Gedurende deze training maken zij kennis met De Uitdaging® , met de methodieken en oefenen de nieuwe coaches met elkaar de coaching van de kinderen in rollenspelen. Onze trainers zijn erop getraind om de individuele kwaliteiten en leerpunten van de deelnemers te observeren en zullen deze ook indien dat nodig is met hen bespreken. Het komt wel eens voor dat trainers het noodzakelijk vinden dat een deelnemer nog extra begeleiding nodig heeft.  Hierover is dan altijd overleg met de school.

   

  Wij adviseren scholen om de coaching van een groepje kinderen voor de veiligheid van de coaches en de kinderen te laten doen door 2 coaches die samen 3 dagen tegelijkertijd betrokken zijn bij de coaching. In het geval uw coaches geen pedagogische bevoegdheid hebben is dit een noodzaak. Op een aantal scholen wordt de coaching gedaan door leerkrachten of bevoegde lio'ers of anderen met pedagogische bevoegdheid.  In deze situatie wordt meestal maar 1 coach ingezet per groepje van 3 of 4 kinderen.

  Coaching uit het bedrijfsleven wordt altijd begeleid door De Uitdaging. Uit ervaring weten wij exact wat nodig is aan begeleiding voor deze mensen en met de bedrijven sluiten wij een contract af voor deze begeleiding. De training van mensen uit het bedrijfsleven en de begeleiding van hen in uw school gebeurt door onze trainers en komt voor rekening van het bedrijf.

  De coaches zijn juridisch "vrijwilliger" in uw school. Als u een vrijwilligersbeleid hebt  dan is dat ook op deze mensen van toepassing. Het is goed om te beseffen dat ook u aansprakelijk bent voor ongevallen of schade die deze vrijwilligers oplopen. Als u vaker met vrijwilligers werkt dan zult u hiervoor wellicht al voorzorgen  getroffen hebben . Denk aan verzekeringen of een vrijwilligersovereenkomst. Regelmatig vragen scholen ook van de coaches een VOG (verklaring omtrent gedrag). Als dat zo is dan regelt De Uitdaging dit centraal met de bedrijven die de kosten hiervan ook voor hun rekening nemen. In het contract met de bedrijven nemen wij ook op dat zij verplicht zijn hun mensen te verzekeren. Zorg dat u de voorwaarden van uw verzekering goed kent. Soms moeten vriejilligers bij naam en geboortedatum worden gemeld bij de verzekeringsmaatschappij of moet u een recente lijst met namen kunnen overleggen.

  U kunt uw eigen coaches zo vaak inzetten op verschillende groepjes kinderen bij De Uitdaging als nodig is.  De training hoeft maar 1 keer gevolgd te worden. Coaches uit het bedrijfsleven coachen in koppels van 2. Zij zijn als koppel vaak maar 1 keer 3 dagen inzetbaar. Vaak betekent het dat u dus meerdere coach-koppels in school hebt. De voorbereiding van deze coaches voordat zij naar uw school gaan is uitgebreid. Zo organiseren wij bijv. een inloopuur met de leerkracht en zorgen we dat de coaches de "gebruiken en regels" van de school kennen. Een goed contact tussen de coaches en de school (leerkracht) is van groot belang voor het succes van De Uitdaging®. Van de school wordtverwacht dat zij het "vrijwilligerswerk" van deze mensen waarderen. Coaches stellen het zeer op prijs als zij "gezien"  worden.  Het vraagt van de leerkracht een bepaalde mate van betrokkenheid waar je blijk van geeft door de coaches gastvrij te ontvangen en "nieuwsgierig" te zijn naar de vorderingen van de kinderen.

   

  Sindskort hebben we ook samenwerking met De PABO. AVANS Breda gaat vanaf 2012 jaarlijks de 3e jaars opleiden als coach van De Uitdaging en stelt deze beschikbaar voor de scholen.

   

 3. Wat zijn de kosten voor onze school? faq id: 13

  Jaarlijks betaalt u de licentiekosten. Deze is afhankelijk van het aantal deelnemende kinderen.  De licentiekosten zijn opgesteld uit een basisbedrag van € 318 (maximaal 25 kinderen). Boven de 25 kinderen kost de deelname per extra leerling €6,75  U krijgt door deze licentie het exclusieve recht om deel te nemen aan het project. U mag het logo van De Uitdaging gebruiken in uw digitale en schriftelijke publicaties en u mag uzelf "deelnemer aan De Uitdaging®" noemen.U krijgt hiervoor een licentieovereenkomst. U mag uw deelname zichtbaar maken in uw uitingen naar buiten en u kunt ook een gevelbordje bestellen dat u met trots kunt plaatsen naast de entree van uw school.

  Met de licentiegelden beschermen wij in de Benelux  de naam, het beeldmerk en de blijvende  kwaliteit van De Uitdaging®. Indien nodig voeren wij hiervoor zelfs gerechtelijke procedures om misbruik van de naam te voorkomen. het gebruik van de internetcommunity door uw school en de kinderen is verrekend in de licentiekosten evenals onze full-colour diploma's op naam van uw kinderen aan het einde van het traject.

  Verder brengen wij u alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening. Samen met u kunnen we deze kosten redelijk vooraf inschatten. Veel is afhankelijk van de keuze die u maakt om onze begeleiding meer of minder in te zetten. In het 1e jaar zijn de kosten wat hoger omdat u dan altijd een intake-gesprek hebt en een evaluatie met onze coordinator in uw regio. Verder besluit u zelf om gebruik te maken van een aantal van onze producten, zoals shirts. Ook bij de certificering van de kinderen kunnen wij een meer of mindere (of geen rol) spelen.

  Samen met u maken we de kosten inzichtelijk voor De Uitdaging® op uw school.

   

  Als wij bemiddelen voor coaches uit het bedrijfsleven dan zullen wij in overleg met deze bedrijven een groot deel van de kosten van bijvoorbeeld shirts, certificaten en de organisatie van de uitreiking van de certificaten laten betalen door deze bedrijven.

  Voor de bedrijven en hun coaches heeft het een grote meerwaarde om te investeren in het succes van De Uitdaging® op uw school.

   

   

   

 4. Is De Uitdaging ook geschikt voor jongeren in het voortgezet onderwijs? faq id: 14

  De Uitdaging is ontworpen voor kinderen in het primair onderwijs. Door de maatschappelijke stages is er  een toenemende vraag vanuit het voortgezet onderwijs om de kinderen op een zinvolle en betekenisvolle manier in contact te brengen met de samenleving.

  V.O. scholen die gebruik willen maken van onze ervaring kunnen contact met ons opnemen. In Oss zijn we gestart  met een 1e pilot om De Uitdaging "op maat" te maken voor jongeren in het speciaal voortgezet onderwijs.