Algemene Vragen

Algemene vragen over De Uitdaging®

 1. Wat is De Uitdaging® precies? faq id: 8
 2. Voor welke leeftijdsgroepen is De Uitdaging® geschikt en is het ontworpen voor bepaalde groepen kinderen? faq id: 9
 3. Hoe plan ik De Uitdaging® in naast de andere vakken? faq id: 12
 4. Wij willen weten hoe je een kind leerling van de maand maken. faq id: 15
 5. Waar kan ik de foto`s vinden op jullie site die zijn gemaakt op de uitvoeringsdag? faq id: 18

Questions and Answers

 1. Wat is De Uitdaging® precies? faq id: 8

  De Uitdaging is een merkenrecht beschermd onderwijs-concept waar scholen in Nederland licentie voor kunnen verkrijgen. Met De Uitdaging behalen kinderen "GEGARANDEERD" de competenties om na 3 dagen zelf het verschil te kunnen maken in de samenleving. Kinderen zijn actieve burgers geworden. Kinderen kunnen een eigen  "droom" voor de samenleving omzetten naar een uitdaging die daadwerkelijk wordt gerealiseerd in de praktijk. Alles wat kinderen aan vaardigheden hiervoor nodig hebben komen ze gaandeweg de 3 dagen dat ze bezig zijn zelf tegen. De kinderen leren door vallen en opstaan. Bovenal is De Uitdaging® een leuk concept. Kinderen beschrijven het als "de leukste dagen van het schooljaar". Het is een vorm waarbinnen de kinderen eigenlijk niet door hebben dat ze "sociaal ondernemerschap" aan het ontwikkelen zijn.

 2. Voor welke leeftijdsgroepen is De Uitdaging® geschikt en is het ontworpen voor bepaalde groepen kinderen? faq id: 9

  Wij adviseren scholen om met De Uitdaging® te starten in groep 7. De kwaliteiten die de kinderen ontwikkelen zijn in groep 8 uitstekend inzetbaar voor klassikale activiteiten die niet door de leerkracht maar door de groep zelf kunnen worden georganiseerd. Als je de Uitdaging hebt gedaan kun je met je hele groep best "de kerstmarkt" organiseren of regelen dat de schoolmusical ook in het verzorgingshuis wordt opgevoerd. Groep 8-ers doen het ook uitstekend bij De Uitdaging® maar de ervaring wijst uit dat het beter is om het niet te laat in hun laatste schooljaar te doen. Nog niet alle groep 6-kinderen beschikken over voldoende "drive" om zelfstandig de "buitenwereld" tegemoet te treden vanuit hun eigen intrinsieke motivatie.

   

   

  De Uitdaging® is gestart in 2002 met verschillende pilots. De Uitdaging® is beproefd met leerlingen van groep 6, 7 en 8. Op dorps-scholen, op scholen in VINEX-wijken en in zogenaamde aandachtsgebieden op bijvoorbeeld Brede scholen. Na ruim 11 jaar ervaring kunnen we stellen dat het concept breed is beproefd. Voor ALLE kinderen is De Uitdaging® nodig om hen kennis te laten maken met de benodigde vaardigheden om "actief burger" te worden en ondernemersvaardigheden te oefenen. Er is veel ervaring opgedaan om De Uitdaging® aan te passen voor bepaalde doelgroepen kinderen , zodat de effecten nog groter zijn voor de kinderen, de school en de samenleving.

 3. Hoe plan ik De Uitdaging® in naast de andere vakken? faq id: 12

  Scholen passen De Uitdaging® ieder op verschillende manieren in in hun jaarlijkse programma voor groep 7 of 8. De hele groep doet mee! Bij voorkeur niet tegelijkertijd. In groepjes van 3, 4 of 5 kinderen (bij voorkeur 4) krijgen de kinderen 3 dagen coaching ter beschikking. Op de meeste scholen wordt de coaching van de kinderen gedaan op vaste weekdagen. Bijvoorbeeld op 3 achtereenvolgende maandagen. De methodieken op dag1 , 2 en 3 maken het ook mogelijk dat er tussen deze dagen meer ruimte zit dan 1 week. Er zijn ook scholen die er zelfs bewust voor kiezen om tussen sommige dagen meerdere weken te laten zitten. (bijvoorbeeld omdat sommige kinderen meer verwerkingstijd nodig hebben). Op scholen in aandachtsgebieden in de grote steden wordt hier vaker voor gekozen.

  Er is eigenlijk geen standaard-oplossing. De school zoekt zelf samen met ons naar een passende vorm en na het eerste jaar evalueren we dit ook met u. Gemiddeld experimenteert een school 2-3 jaar waarna men de vaste vorm gevonden heeft en De Uitdaging® niet meer weg te denken is uit het jaarlijkse programma van 7 of 8.

 4. Wij willen weten hoe je een kind leerling van de maand maken. faq id: 15

  Door op de website te klikken op STUUR ZELF EEN LEERLING VAN DE MAAND IN

 5. Waar kan ik de foto`s vinden op jullie site die zijn gemaakt op de uitvoeringsdag? faq id: 18

  Foto's die door de kinderen en de coaches zijn gemaakt worden geplaatst in de "etalage" dat is een button op de site. U kunt zoeken onder de titel van De Uitdaging of onder de naam van de basisschool die heeft deelgenomen aan De Uitdaging.